Decision of the 8th of August 2016 of the General Assembly of the Constitutional Court on Removal Measure regarding the Constitutional Court Members Alparslan Altan and Erdal TERCAN

Decision of the 8th of August 2016 of the General Assembly of the Constitutional Court on Removal Measure regarding the Constitutional Court Members Alparslan Altan and Erdal TERCAN

 Translation of the decisive part of the Turkish Constitutional Court decision. Previous parts of the decision are only copy-paste of the indictment of the Chief Prosecutor of Ankara. It was difficult to translate it because the expression of the text is very vague and is not depending on facts.

As you will see there is no single proof against Alparslan Altan and Erdal TERCAN. These two members strongly deny any connection with any illegal organisation, they want to see concrete information and documents against them any they want to defend themselves after they see those documents. They also want their witness to be heard.

But the General Assembly of Constitutional Court decides that, according to Code Nr 667 Statutory Decree article 3, they don’t need concrete proofs and when they have an impression that members have slightest tie with some groups which are described dangerous by the National Security Council they can be dismissed.

Even today there is no terror organisation as “FETÖ/PDY” recognised by the Court of Cassation. But probably Turkey will have new terror organisation invented by the executive power in a very near future.

 

(Esas Sayısı: 2016/6 (Değişik İşler), Karar Sayısı: 2016/12, Karar Tarihi:4.8.2016)[1]

(File Number: 2016/6 (Different Job), Decision Number: 2016/12, Decision Date:4.8.2016)

 1. The Assessment of Removal Measure About the Constitutional Court Members Alparslan Altan and Erdal TERCAN
 2. By relevant authorities it is considered that the coup attempt, which was started at 15.07.2016 night and continued until next day, is planned and implemented by “FETÖ/PDY” – “Fethullah Gülen Terror Organisation/Parallel State Structure”, which is described as a threat for national security by National Security Council (MGK) and have long been subject to investigations and prosecutions in recent years.
 3. The judiciary investigations started and detention measures have been implemented on the FETÖ/PDY members working at the Turkish Armed Forces (TSK), law enforcement agency and judicial institutions which are considered primary institutions by FETÖ/PDY.
 4. The Chief Public Prosecutor of Ankara has initiated an investigation in relation to the offence of attempting to abolish the constitutional order by force and violence and as part of this investigation Constitutional Court Members Alparslan Altan and Erdal Tercan are detained on 16.07.2016 by the accusation of being member of FETÖ/PDY.
 5. Those members are being arrested on 20.7.2016 after their interrogation by the “criminal justice of peace” for the accusation of being member of armed terror organisation. On 1.8.2016 criminal justice of peace imposed a cautionary judgement on the properties of those members.
 6. Members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN denied all allegations against them during their criminal investigation.
 7. In this process, the General Assembly of Constitutional Court is decided to assess the legal situations of members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN according to Code Nr 667 Statutory Decree article 3, which is regulating the measures taken after declaration of state of emergency.
 8. Written defences of members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN are taken by the General Assembly of Constitutional Court. In their defence mentioned members declared that they have no connection with FETÖ/PDY and they demanded an opportunity to defence themselves, after concrete information and documents presented to them in relation to the allegation against them. They also demanded their witnesses to be heard.
 9. The assessment in the context of Code Nr 667 Statutory Decree is not similar to the criminal or disciplinary investigation which enquiries concrete action. The assessment simply indicates a process to form an opinion whether Constitutional Court members have a connection with any group or not. For this reason relevant members will be assessed according to available information and documents.
 10. The assessment of the General Assembly of Constitutional Court about members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN in the context of Code Nr 667 Statutory Decree article 3 will be related to whether mentioned members have any link with the parallel state structure in the “membership”, “affiliation”, “junction” or “contact” form. For this assessment it is sufficient to form a conviction at the majority of the General Assembly
 11. Considering, the above expressed features of the present case, social network information indicates their relation to the aforementioned structure and common impression of Constitutional Court members formed during the time, it is assessed by the General Assembly that members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN have connection with “the structure” in the context of Code Nr 667 Statutory Decree article 3. For this reason it is assessed that it is not proper to let them stay in their profession.
 12. Considering the main function of the Constitutional Court, as a protector of democratic constitutional order and basic rights and freedoms, it is clear that to let those members to stay in their profession will damage reliability and dignity of the judiciary.
 13. For the reasons described above, it is necessary to decide that it is not appropriate to let members Alparslan ALTAN and Erdal TERCAN to stay in their profession and they must be dismissed.

VERDICT

For the reasons described above;

 1. According to Code Nr 667 Statutory Decree article 3,

it is unanimously decided on 4.8.2016 that

 1. The Constitutional Court Member Alparslan ALTAN’s remain at the profession is not appropriate and he is dismissed
 1. The Constitutional Court Member Erdal TERCAN’s remain at the profession is not appropriate and he is dismissed
 2. The decision will be noticed to those concerned
President

Zühtü ARSLAN

Vice President

Burhan ÜSTÜN

Vice President

Engin YILDIRIM

 

Member

Serdar ÖZGÜLDÜR

Member

Serruh KALELİ

Member

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

Member

Recep KÖMÜRCÜ

Member

Nuri NECİPOĞLU

Member

Hicabi DURSUN

 

Member

Celal Mümtaz AKINCI

Member

Muammer TOPAL

Member

M. Emin KUZ

 

Member

Hasan Tahsin GÖKCAN

Member

Kadir ÖZKAYA

Member

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 1. Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN Hakkında Meslekten Çıkarma Tedbirinin Uygulanıp Uygulanmayacağına İlişkin Değerlendirme
 2. 15 Temmuz 2016 gecesi başlayıp ertesi gün belli bir saate kadar devam eden darbe teşebbüsünün planlayıcısı ve uygulayıcısının, uzun süredir soruşturma ve kovuşturmalara konu olan, son dönemde MGK tarafından “millî güvenliği tehdit eden bir terör örgütü” olarak tanımlanan FETÖ/PDY olduğu yetkili makamlarca değerlendirilmiştir.
 3. FETÖ/PDY’nin örgütlenmesi bakımından önem verdiği kurumların başında gelen TSK, emniyet teşkilatı ve yargı kurumlarında görev yapan çok sayıda askeri personel, emniyet görevlisi ve yargı mensubu hakkında darbe teşebbüsü sonrası ülke genelinde soruşturmalar başlatılmış ve gözaltı tedbirleri uygulanmıştır.
 4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN da “FETÖ/PDY üyesi” oldukları gerekçesiyle 16/7/2016 tarihinde gözaltına alınmışlardır.
 5. Anılan üyelerin farklı sulh ceza hâkimlikleri tarafından yapılan sorgularının ardından 20/7/2016 tarihinde “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Sulh ceza hâkimliği tarafından 1/8/2016 tarihinde bu üyelerin malvarlıkları üzerine tedbir konulmuştur.
 6. Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN, ceza soruşturması kapsamındaki ifadelerinde üzerlerine atılı suçu kabul etmediklerini beyan etmişlerdir.
 7. Bu süreçte darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen olağanüstü hâlin uygulanmasına ilişkin tedbirleri düzenleyen 667 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın hukuki durumlarının değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 8. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılacak değerlendirmede dikkate alınmak üzere Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın yazılı savunmaları alınmıştır.  Anılan üyeler savunmalarında FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlarının bulunmadığını beyan etmişler; yöneltilen suçlamayla ilgili somut bilgi ve belgeler kendilerine sunulduktan sonra yeniden savunma imkânı verilmesini, isimlerini belirttikleri bazı tanıkların dinlenilmesini talep etmişlerdir.
 9. 667 sayılı KHK kapsamında yapılacak değerlendirme, adli suç veya disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturulması mahiyetinde olmayıp Anayasa Mahkemesi Üyelerinin belli bir yapıyla herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkin kanaatin oluşturulacağı bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla KHK’nın amacı ve tedbirin niteliği ile somut olayın özellikleri birlikte dikkate alındığında ilgili üyeler hakkında mevcut bilgi ve belgelere göre değerlendirme yapılması gerekmiştir.
 10. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN hakkında 667 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca yapacağı değerlendirme, anılan üyelerin MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan MGK kararlarında ifade edildiği şekliyle (bkz. § 18) “Paralel Devlet Yapılanması” ile “üyelik”, “mensubiyet”, “iltisak” veya “irtibat” şeklinde herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkindir. Yukarıda ifade edildiği üzere bu değerlendirme için Genel Kurulun salt çoğunluğunda anılan üyelerle ilgili oluşacak “kanaat” yeterlidir.
 11. Somut olayın yukarıda ifade edilen özellikleri, anılan yapı ile ilgileri olduğuna dair sosyal çevre bilgisi ve Anayasa Mahkemesi Üyelerinin zaman içinde oluşan ortak kanaatleri birlikte dikkate alınarak, Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında söz konusu yapı ile meslekte kalmalarıyla bağdaşmayacak nitelikte bağlarının olduğu değerlendirilmiştir.
 12. Durumları bu şekilde değerlendirilen üyelerin, temel görevi demokratik anayasal düzen ile temel hak ve hürriyetleri korumak olan Anayasa Mahkemesinde görev yapmaya devam etmesinin yargının güvenilirliğini ve saygınlığını da zedeleyeceği açıktır.
 13. Açıklanan nedenlerle Üyeler Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarınakarar verilmesi gerekir.

 

HÜKÜM

Açıklanan gerekçeyle;

667 sayılı KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca,

 1. Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan ALTAN’ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına,
 2. Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal TERCAN’ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına,
 3. Kararın ilgililere tebliğine

4/8/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

 

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

[1] http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/717f7c20-b696-4379-84f6-dfb568f8844a?excludeGerekce=False&wordsOnly=False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*